Information till er som bor inom rödmarkerat område.

Hej!
Först och främst – tack till alla er som ställde upp på mötet i bygdegården förra söndagen. Mycket glädjande att så många kom!

Det informationsmaterial som vi hade på mötet hittar du här:
Att tänka på när du får fiber fram till huset 
Information tjänsteavtal
Detta behöver göras för att vi ska få våra fiberanslutningar
Länkarna är klickbara!

Från er som inte lämnade in uppgifter på mötet behöver vi ha in svar på följande:

  • Anslutningens adress och fastighetsbeteckning (för att vi ska kunna koppla uppgifterna till rätt anslutning)
  • Fastighetsägares namn och adress (som vi ska skicka tjänsteavtalet till)
  • Kontaktuppgifter för installation (namn och telefonnummer) (så att Optocom kan bestämma tid för installationen)
  • Vill du köpa grävning på tomten av föreningens entreprenör? (Ja eller Nej)Meddela också gärna om kanalisationen fram till huset redan är klar och om fiberröret i så fall redan dragits in i huset (i så fall behöver Optocom ta kontakt även före blåsningen).

Svaren kan mailas till ks.renhult@gmail.com
(Glöm inte att lämna namn, telefonnummer och fastighetsbeteckning.)

Hälsningar
ordförande Niclas

Finansierad av Europeiska jordbruksfonden

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *