Nulägesinformation

Nu har vi anlitat projektör och valet föll på Blacklink som utgår från Varberg. De har bra referenser de har gjort en hel del arbeten åt Marknet och andra kringliggande projekt .
Från Black link har vi också fått en projektledare – Hans Fredriksson, som flera kanske känner igen från hans tidigare möten med vår fiberförening Hans har också goda referenser och lång erfarenhet . Hans har redan varit på plats och tittat över pågående samförläggning och kommer framöver hålla i byggmöten, ha kontakt med entreprenörer,  göra projektplanering, uppföljning och vara med på besiktningar osv. 

Nu på tisdag kommer vi att göra en förbesiktning på vårt nät för att få en statusuppdatering. Detta görs ihop med våra projektörer och entreprenörer. Denna besiktning utförs av Rejlers.
Nu i månadsskiftet kommer vi få igång de första abonnemangen på landsbygden! Detta innebär att 39% av våra medlemmar kommer ha fiber inom någon vecka!
Vi siktar på årsmöte ev den 25 april, återkommer med mer info inom kort!


Mvh ordf Niclas Magnusson 


Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *