Informationsmöte för dig som bor inom rödmarkerat område.

Informationsmöte inför fibergrävning inom område inringat med rött.

Plats: Bygdegården i Björketorp
När: Söndagen den 24 mars kl 16.00

Det kommer att ges information kring hur arbetet fortskrider och vilka åtgärder du som medlem behöver vidta för att fiberanslutningarna ska bli så bra som möjligt.

Vattenfall har nu börjat gräva i området och föreningen ska samförlägga långa sträckor med dem.

Även du som är intresserad fastighetsägare och boende inom det inringade området men som INTE är medlem är hjärtligt välkommen.

Du som är medlem och inte kan gå på informationsmötet – se till att du får informationen från någon annan som går dit.

VÄLKOMMEN!

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *