Serviceavgift

I dagarna kommer det att skickas ut faktura för serviceavgift. En del frågor brukar dyka upp i samband med detta utskick. Här kommer lite förklaring till serviceavgiften och bakgrund till storlek och vad den täcker för kostnader:

Faktura för serviceavgift skickas ut en gång per år
En st serviceavgift tas ut per anslutning. Den är satt utifrån vår driftsbudget och avser att täcka de kostnader föreningen har vad gäller service och underhåll på vårt nät, försäkring, administrativa kostnader (Ekonomipoolen i Skene som hanterar vår bokföring), avskrivningar och arvode till styrelsen.. Serviceavgiftens storlek är framtagen för att trygga vår ekonomi i föreningen. Summan 1 250 kr/år beslutades på årsmötet 2020 och behölls oförändrad vid årsmöte 2021.

Man kan jämföra vår serviceavgift med den fasta kostnad som vi lägger till annan infrastruktur – Vattenfall, Telia m fl. Vår serviceavgift kan hållas på denna nivå mycket tack vare många timmars frivillighetsarbete. Utan det skulle den varit väsentligt högre.

Om man som medlem vill förändra något i serviceavgiften så kan man motionera om det till årsmötet.

Vår driftsbudget hittar du här.

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *