Årsmöte

Årsmöte ”per capsulam” Björketorps Fiber

På grund av pågående pandemi genomförs även i år vårt årsmöte via post – ”per capsulam”.

Vill du som medlem/fastighetsägare ”deltaga” på mötet meddelar du detta via e-post till bjorketorps.fiber@outlook.com eller kontaktar oss via telefon 076-308 30 54. Att deltaga innebär att du hämtar handlingarna här på vår hemsida eller får dem hemskickade till dig. Därefter markerar du ditt ställningstagande på dagordningen och återsänder denna till föreningen enligt instruktion på densamma.

Stämman påbörjas den 19 april  (handlingarna finns tillgängliga från detta datum) och avslutas den 29 april (sista svarsdatum).

//Styrelsen

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *