Ordförande har ordet

Vi lägger snart 2020 bakom oss. Ett år som inte kommer att gå obemärkt förbi. Men vi hoppas på en ljusning och att 2021 ska innebära förändring och förbättring.


I fiberföreningen pågår förberedelser för fullt inför upphandling av entreprenörstjänst i Berghem. Planeringsarbetet har flutit på mycket bra. Responsen har varit positiv och efter nyår hoppas vi kunna starta upphandlingen för att till våren komma igång med grävning.


Vad gäller övriga områden är nu alla igång. På vissa platser har man varit oerhört tacksam för att ha fått fiber just i år då det har varit många som varit tvungna att arbeta hemifrån. Att då ha en säker och trygg anslutning har varit mycket viktigt.


Styrelsen har haft sitt sista möte för året, detta skedde digitalt och fungerade mycket bra. Arbetsgruppen från Berghem deltog i vissa delar av mötet vilket de har gjort ända sedan man tog beslut om att planera för fiber i Berghem.

Med dessa rader vill jag och övriga styrelsen önska en God Jul och ett Gott Nytt År 2021.

Niclas Magnusson
Ordförande

Comments

  1. Rolf Klang - 24 december, 2020 @ 15:58

    Ett stort TACK till styrelsen för arbetet ni gör och God Jul och Gott Nytt År
    /Rolf Klang

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *