Fortsatt uppdatering av läget i Berghem

Arbetet med etablering i Berghem fortgår. Arbetsgruppen har tillsammans med delar av styrelsen varit på möte i Borås för att diskutera formerna kring kommande upphandling. Vid mötet framkom information som är av värde att ha med sig i kommande arbete med upphandlingen.

Områdesansvariga har blivit utsedda. Dessa kommer att träffas i morgon tisdag 10/11 för att bli informerade om var vi befinner oss i processen och vilken deras roll är i detta arbetet. Med vid mötet kommer även projektör att närvara för att informera om sin uppgift och svara på frågor.

Projektering i fält kommer att påbörjas denna vecka (46)

Fortsättningsvis kommer vi att informera mer regelbundet, (förhoppningsvis varje vecka) om arbetet i Berghem. Denna information kommer vi att lägga under en speciell flik här på hemsidan, kallad Berghem.

Vi har i nuläget 86 anmälda medlemmar i Berghem.

Det är viktigt att du som är intresserad av att få fiber till din fastighet anmäler dig och betalar in medlemsavgiften för att vårt underlag inför upphandlingen ligger så nära verkligheten som det bara går.

Hälsningar
Styrelsen

Finansierad av Europeiska jordbruksfonden

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *