Arbetet med fiber till Berghem fortgår.

Trots att det emellanåt är tyst här på hemsidan fortgår förberedelsearbetet för fiber till Berghem oförtrutet.

Flera personer har anmält intresse att bli områdesansvariga i Berghem och du som ännu inte fått fastighetsavtal och markupplåtelseavtal för påskrift kommer att få dessa när föreningen träffat de områdesansvariga.

Det är mycket glädjande att vi i dagsläget har 81 personer i Berghem som meddelat medlemsskap och betalt in medlemsavgiften på 100 kr till föreningen. Du som är intresserad av att få fiber till din fastighet i Berghem och ännu inte anmält dig bör göra det så fort som möjligt för att inte försena den upphandling av totalentreprenad som ska göras.

Medlemskapet anmäler du här

//Styrelsen

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *