Berghem

Björketorps Fiber har under lång tid hanterat frågan om fiber till invånarna i Berghem. Det har varit många turer kring denna fråga, mycket har tagit tid att reda ut och styrelsen är medveten om att detta har varit frustrerande för Berghem.

Det har funnits en stark önskan om att färdigställa nät i Berghem, flera personer visade sitt intresse för att, som en arbetsgrupp, arbeta vidare i Björketorp Fibers regi och i och med detta såg föreningen att det var möjligt att komma fram i frågan. (Björketorps Fibers övriga områden är nu i stort sett klara o driftsatta med slutbesiktning i sikte.)

Vid styrelsemöte den 3 september togs därför ett enhälligt beslut att föreningen kommer att fullfölja sitt uppdrag med att leverera fiber till Berghem.

En arbetsgrupp, i nära samarbete med styrelsen, har bildats i Berghem. Arbetet har startat och framsteg är redan gjorda. Det är mycket glädjande att projekteringen har kommit i gång.

Det är mycket viktigt att du som inte är medlem och vill ha fiber till din fastighet i Berghem söker medlemskap och betalar medlemsinsatsen 100 kr så snart som möjligt så att föreningen har underlag vid möte den 13 oktober då vår målsättning är att påbörja projektering samt starta processen med upphandling av en ny entreprenör under oktober månad. Föreningen har för avsikt att söka totalentreprenad för det kommande arbetet i Berghem.

Information och anmälan hittar du här på hemsidan när du klickar på MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN här ovan, där finns också swish- och bankgirouppgifter.
Observera att fritidshus kan ha annan förutsättning.

För mer information eller hjälp går det bra att kontakta styrelsen eller arbetsgruppen i Berghem.

Att efteransluta fastigheten efter att arbetet passerat medför en fördyring av anslutningen och en högre kostnad för kund.

Engångskostnad för fiberanslutning:

  • Förlagsinsats 24 000 kr (momsfri) som faktureras när byggnationen når området där fastigheten ligger (för att installation ska göras behöver förlagsinsatsen vara betald).
  • Anslutningsavgift 4 500 kr + moms (f.n. = 5 625 kr) som faktureras när installationen är gjord.

Löpande kostnad för fiberanslutning:

  • Serviceavgift 1 250 kr per år

Det är fritt att beställa tjänster till anslutningen från vilken tjänsteleverantör som helst. Föreningen har förhandlat fram ett gruppavtal som den som önskar kan ansluta sig till.

  • Fiberföreningens gruppavtal med Telia (TV, bredband och bredbandstelefoni) kostar 320 kr per månad – kvartalsvis fakturering.

Marknet

Björketorps Fiber har haft samtal med Mark Kraftvärme AB stadsnät. Mark Kraftvärme AB stadsnät kommer inte erbjuda anslutning eller konkurrera mot Björketorps fiberförening via stadsnätet till de som erbjuds anslutning via Björketorps fiberförening.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består idag av:

Hans Björsell                        079 – 97 97 300
hans.bjorsell@telia.com

Ulf Thorén                           070 – 634 60 67
ulth56@gmail.com

Djohn Sörensen                    070 – 956 55 51
djbi54@hotmail.se

Styrelsen hittar du när du klickar på STYRELSEN här ovan.

Vi hoppas nu få ett bra avslut i och med slutförande av fiber i Berghem och vår förhoppning är att vi alla tillsammans kommer att jobba för detta.
//Styrelsen

Röd linje markerar berört område.

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *