Fastighetsöverlåtelse – ägarbyte.

Detta är viktigt att du tänker på när du planerar att överlåta din fastighet

När du planerar att överlåta din fiberanslutna fastighet är det viktigt att du redan från början klargör vad som gäller för ägarandel, medlemskap och fiberanslutning i fiberföreningen. Är det så att du anlitar en mäklare är det viktigt att informera om fiberanslutningen så att det finns med redan i planeringsstadiet.
Fiberföreningens nät är en anläggning som en enskild fastighetsägare inte kan ändra på.
Det är viktigt att klargöra att en ny ägare av fastigheten tar över medlemskap och ägarandel i fiberföreningen.

Det är även viktigt att det anges när överlåtelsen sker så att det inte råder någon tvekan om vem som ska betala eventuella avgifter vid ett visst tillfälle eller få eventuell återbetalning. Det är också viktigt att det anges om fastigheten ska nyttjas som permanent boende eller fritidsboende.

Vid försäljningen ska, förutom köpeavtal för fastigheten, även upprättas ett överlåtelseavtal för andelsrätten i fiberföreningen.

Fiberföreningen har en mall, Avtal för överlåtelse av andel och ansökan om medlemskap i Björketorps Fiber ekonomisk förening som kan användas vid överlåtelse.
Fyll i uppgifter om säljare, köpare, berörd fastighet och datum för överlåtelse samt underteckna avtalet.

Sker överlåtelsen genom bodelning, arv, gåva, eller testamente, kan ovan nämnda överlåtelseavtal användas som intyg till föreningen om att överlåtelse skett. Skriv då på avtalsblanketten att andelen överlåtits genom bodelning, arv, etc. Köparen skickar in avtalet till föreningen. Avtalet gäller då som medlemsansökan från den nya fastighetsägaren.
Föreningens styrelse behandlar medlemsansökan med överlåtelseavtalet som grund. Föreningen meddelar parterna om godkänt medlemskap eller ej.

Markupplåtelseavtal

Ny fastighetsägare ska också skriva ett nytt Markupplåtelseavtal och skicka in till föreningen.

Länkar till avtal att skicka i till föreningen:

Överlåtelseavtal
Markupplåtelseavtal

Skicka in till denna adress

Björketorps Fiber, ekonomisk förening
c/o E Magnusson
Navåsen Majbacken
519 94 Björketorp

Gruppavtal

I de fall säljaren/överlåtaren har tecknat gruppavtal med föreningen ska även detta överlåtas. Avtalsmallen för överlåtelse hanterar även denna överlåtelse.

När överlåtelse av gruppavtal görs ska säljare kontakta Telias kundtjänst och avbeställa sina tjänster. Detta görs på tfn 020-20 20 70

Köparen ringer 020-20 20 70 och aktiverar tjänsterna. Då ska också meddelas eventuellt medflyttande telefonnummer och mailadress (om ni har telia.com-adress) som ska ingå i gruppavtalet.

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *