Berghem, nuläge och årsmöte.

Berghem

Vi i styrelsen har sedan förra årsmötet kontinuerligt diskuterat hur vi ska hantera Berghemsfrågan. Det är alltså ingen punkt som är lagd åt sidan utan berörs vid varje styrelsemöte, mycket arbete läggs ner för att nå en lösning. Men ingen har insett komplexiteten vad gäller förlagsinsatser och återbetalning.
Problematiken har främst varit juridisk.
Vi har varit i kontakt med revisorer jurister osv. och arbetet med att lösa frågan pågår, som ni förstår, fortfarande.
Vår målsättning är att:

  1. betala tillbaka insatta pengar
  2. om inte återbetalning, ur juridisk synvinkel, är möjlig , fortsätta att  undersöka möjligheterna att nå Berghem med fiber. Detta kommer kräva en förprojektering, att Berghem vill detta och är villiga att hjälpa sig själva med det underlag som krävs samt att årsmötet ställer sig positiva till det förslaget. 

Nuläge

I dagarna har ytterligare medlemmar i område 7 kopplas på nätet och arbetet går nu vidare för att färdigställa område 3. Det är mycket glädjande att arbetet oförtrutet fortsätter och vi hoppas såklart att inget virus ska komma emellan utan våra grävare får vara friska och krya. Totalt är vi den 31/3 87% som är igång med fiber.

Årsmöte

På grund av rådande situation i samhället med Coronaviruset är osäkerheten stor kring tid för årsmötesförhandlingar. Föreningen undersöker möjligheten till att senarelägga mötet och ber att få återkomma med datum. Föreningen ser naturligtvis stort värde i att så många som möjligt kommer till årsmötet och det är också en anledning till att skjuta på det tills läget har stabiliserats i Sverige och övriga världen.

Med hopp om snar vår och ett virusfritt samhälle!

Styrelsen

Lämna ett svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *